Vrienden

Wie zijn wij

Stichting Vrienden van de Vuurvogel ondersteunt Kinderkoor Konstantijn, junior project strijkorkest OpStreek, orkest De Jonge Vuurvogel en Jeugdsymfonieorkest de Vuurvogel.  Het is geweldig om kinderen en jongeren samen muziek te zien maken waar ze tijdens concerten anderen mee vermaken. De extra activiteiten van de vier onder de Vuurvogel vallende jongerenkoren en -orkesten die niet kunnen worden gefinancierd uit reguliere contributie en concertinkomsten, worden door de vriendenstichting gefinancierd.
Zo ondersteunen wij bij de inhuur van externe topmusici, maken wij studieweekenden mogelijk, zorgen wij voor de aanschaf of vervanging van kostbare instrumenten die het orkest in eigen beheer heeft. Ook ondersteunen wij het koor en de orkesten bij hun buitenlandtournees of deelname aan een concours.

De Vuurvogel, midden in de samenleving

In het koor en de orkesten die aan onze vriendenstichting verbonden zijn, is iedereen welkom. De passie voor muziek is wat de kinderen en jongeren bindt. Voor Jeugdsymfonieorkest De Vuurvogel doen jongeren auditie. De Vuurvogel staat midden in de samenleving. Zo werken we met andere lokale theatermakers samen in het jaarlijkse Educatief Concert. Een festijn voor Zwolse basisschoolkinderen waarbij wij educatie in de klas koppelen aan mooie muziek.

Wij hebben u nodig

Wij zijn een ANBI erkende Stichting die afhankelijk is van giften waarmee wij de jeugdkoren en -orkesten kunnen ondersteunen. Heeft u een warm hart voor de jeugd en cultuur?
Steun ons dan met een gift. Dit kan eenmalig of periodiek en zowel particulier als zakelijk. Wat u ook doet: heel veel dank!

Welkom bij de Vuurvogelfamilie

Elk kind is welkom bij ons koor en de orkesten en elke volwassene is welkom bij ons als vriend. We voelen ons als een Vuurvogelfamilie en iedereen mag aanschuiven. Genieten van de geneugten van het leven en de muziek.  Wat dit betekent in de praktijk:

Vriendenmiddag- of avond
Speciaal is onze vriendenmiddag of –avond die we eens per jaar met onze vrienden vieren. U als vriend heeft daar vrije toegang. Het programma is verrassend maar muziek staat centraal.

Benefietdiner
Tweejaarlijks wordt een benefietdiner voor de businesspartners georganiseerd, waar u als vriend ook met voorrang op kunt intekenen. Samen lekker eten, genieten van muziek samen met andere vrienden, meet en greet met de dirigenten en verlotingen.

Voor samenwerking als business partner verwijzen we u graag naar onze sponsorbrochure. Wij maken graag een arrangement op maat voor u.

Bestuur
Het bestuur van de Vriendenstichting bestaat uit

  • Bert van Uffelen, voorzitter
  • Ellen Kramer, secretaris
  • Ilse Sijtsema, penningmeester

ANBI
De Stichting Vrienden van de Vuurvogel is ANBI-geregistreerd. Dit betekent dat u als begunstiger een aantal extra fiscale voordelen geniet, gezien het culturele karakter van onze organisatie. (Zie www.belastingdienst.nl). Uw gift is welkom op rekeningnummer NL10 RABO 0159 6043 54 t.n.v. Stichting Vrienden van de Vuurvogel Zwolle onder vermelding van ‘gift’ en uw adresgegevens.

Overige gegevens

Privacyverklaring
RSIN/Fiscaal nummer: 850030316
Bankrekeningnr: NL 10 RABO 0159 6043 54
KvK: 51463164

De balans en staat van baten en lasten met toelichting

Jaarverslag 2020
Financieel jaarverslag 2020
Begroting 2021

Financieel jaarverslag 2021
Begroting 2022